Ekstremt
Demokratisk

Tema:
Racisme og Nationalisme

Hvor går grænsen mellem fædrelandskærlighed og fremmedhad? Og hvad betyder sprogbrug i flygtninge- og integrationsdebatten?